Location: Home > Recent papers
Recent papers

Wang, Shitong; Xiao, Zhiqiang; Yang, Teng; Jiang, Mingxi; Wei, Xinzeng*  . Shifts in leaf herbivory stress and defense strategies of endangered tree species after 20-35 years of ex-situ conservation. . GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION . 2021   26 : e01490

Zhang, Hui; Chen, Guilin; Lu, Shiyou; Zhang, Lin; Guo, Mingquan* . Insecticidal Activities Against Odontotermes formosanus and Plutella xylostella and Corresponding Constituents of Tung Meal from Vernicia fordii . INSECTS . 2021   12 : 425

Bi, Aoyue; Wang, Tao; Wang, Guangyang; Zhang, Liang; Wassie, Misganaw; Amee, Maurice; Xu, Huawei; Hu, Zhengrong; Liu, Ao; Fu, Jinmin; Chen, Liang; Hu, Tao*.   . Stress memory gene FaHSP17.8-CII controls thermotolerance via remodeling PSII and ROS signaling in tall fescue . PLANT PHYSIOLOGY . 2021   : DOI:10.1093/plphys/kiab205

Hu, Tao; Wang, Tao; Wang, Guangyang; Bi, Aoyue; Wassie, Misganaw; Xie, Yan; Xu, Huawei; Chen, Liang* . Overexpression of FaHSP17.8-CII improves cadmium accumulation and tolerance in tall fescue shoots by promoting chloroplast stability and photosynthetic electron transfer of PSII . JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS . 2021   417 : 125932

Lin, Nan; Landis, Jacob B.; Sun, Yanxia; Huang, Xianhan; Zhang, Xu; Liu, Qun; Zhang, Huajie; Sun, Hang*; Wang, Hengchang*; Deng, Tao* . Demographic history and local adaptation of Myripnois dioica (Asteraceae) provide insight on plant evolution in northern China flora . ECOLOGY AND EVOLUTION . 2021   11 : 8000-8013

Liao, Liao; Zhang, Weihan; Zhang, Bo; Fang, Ting; Wang, Xiao-Fei; Cai, Yaming; Ogutu, Collins; Gao, Lei; Chen, Gang; Nie, Xiaoqing; Xu, Jinsheng; Zhang, Quanyan; Ren, Yiran; Yu, Jianqiang; Wang, Chukun; Deng, Cecilia H; Ma, Baiquan; Zheng, Beibei; You, Chun-Xiang; Hu, Da-Gang; Espley, Richard; Lin-Wang, Kui; Yao, Jia-Long; Allan, Andrew C; Khan, Awais; Korban, Schuyler S; Fei, Zhangjun; Ming, Ray; Hao, Yu-Jin; Li, Li; Han, Yuepeng* . Unraveling a Genetic Roadmap for Improved Taste in the Domesticated Apple. Molecular plant . . 2021   : DOI:10.1016/j.molp.2021.05.018

Wang, Weibo; Hu, Mingming; Shu, Xiao; Li, Hua; Qi, Wenhua; Yang, Yuyi; Zhang, Quanfa* . Microbiome of permeable sandy substrate in headwater river is shaped by water chemistry rather than grain size and heterogeneity . THE SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT . 2021   780 : 146552

He, Minyan; Zhang, Jialiang; Siemann, Evan; Yi, Jiahui; Qin, Wenchao; Sun, Xiao; Ding, Jianqing; Huang, Wei* . Herbivory of a biocontrol agent on a native plant causes an indirect trait-mediated non-target effect on a native insect . JOURNAL OF ECOLOGY . 2021   :

Qiao, Xiujuan; Zhang, Jiaxin; Wang, Zhong; Xu, Yaozhan; Zhou, Tianyang; Mi, Xiangcheng; Cao, Min; Ye, Wanhui; Jin, Guangze; Hao, Zhanqing; Wang, Xugao; Wang, Xihua; Tian, Songyan; Li, Xiankun; Xiang, Wusheng; Liu, Yankun; Shao, Yingnan; Xu, Kun; Sang, Weiguo; Zeng, Fuping; Ren, Haibao; Jiang, Mingxi; Ellison, Aaron M* . Foundation species across a latitudinal gradient in China . ECOLOGY . 2021   102 : e03234

Tan, Xiang; Liu, Yan; Burford, Michele A.; Zhang, Quanfa* . The performance of diatom indices in assessing temporal changes in water quality in a large lowland river ecosystem . RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS . 2021   37 : 423-432