Location: Home > Recent papers
Recent papers

ZhiZhong Li, Neng Wei, Yan Liu, JinMing Chen,GuangWan Hu*, QingFeng Wang* . Lobelia hongiana (Campanulaceae), a new species from Guangxi, China . Phytokeys . 2018   95 : 27-36

Tao Wan, ZhiMing Liu, LingFei Li, Andrew R. Leitch, Ilia J. Leitch, Rolf Lohaus,ZhongJian Liu, HaiPing Xin YanBing Gong, Yang Liu,, WenCai Wang, LingYun Chen,Yong Yang, Laura J. Kelly, Ji Yang, JinLing Huang, Zhen Li, Ping Liu,, Li Zhang,HongMei Liu, Hui Wang, ShuHan Deng, Meng Liu, Ji Li, Lu Ma, Yan Liu, Yang Lei,, Wei Xu,LingQing Wu, Fan Liu, Qian Ma, XinRan Yu, Zhi Jiang, GuoQiang Zhang, ShaoHua Li,RuiQiang Li, ShouZhou Zhang, QingFeng Wang*, Yves Van de Peer*, JinBo Zhang*and XiaoMing Wang*. . A genome for gnetophytes and early evolution of seed plants . Nature Plant . 2018   : https://doi.org/10.1038/s41477-017-0097-2

JunjunWu,QianxiLi, JingwenChen, YaoLei, QianZhang, FanYang, DandanZhang, QuanfaZhang, XiaoliCheng*. . Afforestation enhanced soil CH4 uptake rate in subtropical China: evidence from carbon stable isotope experiments . Soil Biology and Biochemistry . 2018   188 : 199-206

Qian Zhang,JunJun Wu,Yao Lei,Fan Yang,DanDan Zhang,KeRong Zhang,QuanFa Zhang*,XiaoLi Cheng*. . Agricultural land use change impacts soil CO2 emission and its 13C-isotopic signature in central China . Soil and Tillage Research . 2018   177 : 105-112

Yan Xie,Xiaoning Li,Xiaoying Liu,Erick Amombo,Liang Chen,Jinmin Fu* . Application of Aspergillus aculeatus to rice roots reduces Cd concentration in grain . Plant Soil . 2018   : doi.org/10.1007/s11104-017-3465-9

Zhengrong Hu, Ao Liu, Margaret Mukami Gitau, Xuebing Huang, Liang Chen*,Jinmin Fu* . Insights into the MicroRNA-regulated response of bermudagrass to cold and salt stress . Environmental and Experimental Botany . 2018   145 : 64–74

Wenfeng Wang, Jun Wang* . Comparative evaluation of sorption kinetics and isotherms of pyrene onto microplastics . Chemosphere . 2018   193 : 567-573

Junbo Gou, Fuhua Hao, Chongyang Huang, Moonhyuk Kwon, Fangfang Chen, Changfu Li, Chaoyang Liu, Dae-Kyun Ro, Huiru Tang* and Yansheng Zhang*. . Discovery of a non-stereoselective cytochrome P450 catalyzing either 8a- or 8b-hydroxylation of germacrene A acid from the Chinese medicinal plant, Inula hupehensis. . The Plant Journal . 2018   93 : 92–106

Li Li, Hui Pan, Meiyan Chen,Shengju Zhang, Caihong Zhong* . First Report of Nigrospora oryzae Causing Brown/Black Spot Disease of Kiwifruit in China . Plant Disease . 2017   : doi.org/10.1094/PDIS-06-17-0833-PDN

Li Li, Hui Pan, Meiyan Chen,Shengju Zhang, Caihong Zhong* . First Report of Anthracnose Caused by Colletotrichum gloeosporioides on kiwifruit (Actinidia chinensis) in China . Plant Disease . 2017   : doi.org/10.1094/PDIS-06-17-0861-PDN