ZhiZhong Li, Neng Wei, Yan Liu, JinMing Chen,GuangWan Hu*, QingFeng Wang* . Lobelia hongiana (Campanulaceae), a new species from Guangxi, China . Phytokeys . 2018   95 : 27-36
Tao Wan, ZhiMing Liu, LingFei Li, Andrew R. Leitch, Ilia J. Leitch, Rolf Lohaus,ZhongJian Liu, HaiPing Xin YanBing Gong, Yang Liu,, WenCai Wang, LingYun Chen,Yong Yang, Laura J. Kelly, Ji Yang, JinLing Huang, Zhen Li, Ping Liu,, Li Zhang,HongMei Liu, Hui Wang, ShuHan Deng, Meng Liu, Ji Li, Lu Ma, Yan Liu, Yang Lei,, Wei Xu,LingQing Wu, Fan Liu, Qian Ma, XinRan Yu, Zhi Jiang, GuoQiang Zhang, ShaoHua Li,RuiQiang Li, ShouZhou Zhang, QingFeng Wang*, Yves Van de Peer*, JinBo Zhang*and XiaoMing Wang*. . A genome for gnetophytes and early evolution of seed plants . Nature Plant . 2018   : https://doi.org/10.1038/s41477-017-0097-2
JunjunWu,QianxiLi, JingwenChen, YaoLei, QianZhang, FanYang, DandanZhang, QuanfaZhang, XiaoliCheng*. . Afforestation enhanced soil CH4 uptake rate in subtropical China: evidence from carbon stable isotope experiments . Soil Biology and Biochemistry . 2018   188 : 199-206
Qian Zhang,JunJun Wu,Yao Lei,Fan Yang,DanDan Zhang,KeRong Zhang,QuanFa Zhang*,XiaoLi Cheng*. . Agricultural land use change impacts soil CO2 emission and its 13C-isotopic signature in central China . Soil and Tillage Research . 2018   177 : 105-112
Yan Xie,Xiaoning Li,Xiaoying Liu,Erick Amombo,Liang Chen,Jinmin Fu* . Application of Aspergillus aculeatus to rice roots reduces Cd concentration in grain . Plant Soil . 2018   : doi.org/10.1007/s11104-017-3465-9